Vernier Digital (Pie Rey)

Vernier Digital (Pie Rey) Vernier Digital (Pie Rey) Vernier Digital (Pie Rey)

Vernier Digital (Pie Rey)

TMG-0692

Digital Caliper 150 mm

TMG-0693

Digital Caliper 200 mm

TMG-0694

Digital Caliper 300 mm

TMG-0695

Digital Caliper 500 mm

Standards: .

TMG-0692

Digital Caliper 150 mm

TMG-0693

Digital Caliper 200 mm

TMG-0694

Digital Caliper 300 mm

TMG-0695

Digital Caliper 500 mm

Standards: .

Vernier Digital (Pie Rey)

Digital Calipers

Especificaciones Técnicas de Vernier Digital (Pie Rey)

P.Code

Desctription

Dimensions

Weight

TMG-0692

Digital Caliper 150 mm

150x100x50 mm

0.3 kg

TMG-0693

Digital Caliper 200 mm

200x100x50 mm

0.4 kg

TMG-0694

Digital Caliper 300 mm

300x100x50 mm

0.5 kg

TMG-0695

Digital Caliper 500 mm

500x100x50 mm

0.9 kg

Video y ficha técnica de Vernier Digital (Pie Rey)

Vernier Digital (Pie Rey) TMG-0685
Vernier Digital (Pie Rey)